Τοποθετούνται στο πάνω μέρος των διχτύων για να τα κρατούν όρθια στο βυθό. Υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη και σε κατηγορίες ανάλογα το μέγιστο βάθος που δουλεύουν.