Χρησιμοποιούνται για να κρατούν το νήμα που ράβουμε τα δίχτυα και να το περνούν μέσα από τα μάτια για το αρμάτωμα και την επισκευή τους. Είναι κατασκευασμένες από πλαστικό και παλαιότερα από ξύλο.