Για όσους δεν έχουν το χρόνο ή τη γνώση για να τα φτιάξουν μόνοι τους, υπάρχουν έτοιμα παραγάδια με διάφορα μεγέθη αγγιστριών.