Είναι κατασκευασμένα από τις ίδιες ίνες με τα δίκτυα και χρησιμοποιούνται για την επισκευή και το αρμάτωμα των δικτύων. Διακρίνονται από το πάχος σε denier και είναι σε καρούλια των 100 και 250 γραμμαρίων.