Τοποθετούνται στο κάτω σχοινί του διχτυού για να τα κρατούν σταθερά στο βυθό ώστε να μην παρασύρονται από τα ρεύματα. Συνήθως κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο μολύβι.