Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται καλάμια, μηχανισμοί, ψαράκια, καλαμαριέρες, τσαπαρί, μολύβια, στριφτάρια, σαλαγγιές, οκταποδιέρες, απόχες, κιούρτοι, καμάκια και πολλά άλλα είδη, κυρίως ερασιτεχνικού ψαρέματος.