Συμπληρωματικά είδη για την ολοκλήρωση του παραγαδιού, όπως λεκάνες, φελλά, λουρίδα, σημαδούρες κλπ.