Τα δίχτυα προστασίας χρησιμοποιούνται για:
* Περιστέρια. Εμποδίζουν την πρόσβαση περιστεριών σε μπαλκόνια, φωταγωγούς και άλλους χώρους.

* Γάτες. Προστατεύουν τις κατοικίδιες γάτες από πτώσεις από μπαλκόνια.

* Καλλιέργειες. Προστατεύουν τις καλλιέργειες από τα πτηνά.