Είναι δίχτυα αρματωμένα με πολύ μικρό άνοιγμα ματιού για το ψάρεμα της αθερίνας και άλλων ψιλών ψαριών.